Llibres

Beethoven: un músic
sobre un mar de núvols (2020)

Català

Beethoven: un músico
sobre un mar de nubes (2020)

Castellà

El amor te hará inmortal (2016)
Castellà

L'amor et farà immortal (2016)
Català

Si Beethoven pogués
escoltar-me (2014)

Català

Si Beethoven pudiera
escucharme (2015)

Castellà

Se Beethoven pudesse
ouvir-me (2016)

Portugués