Llibres

Si Beethoven pogués
escoltar-me

Català

Si Beethoven pudiera
escucharme

Castellà

L'amor et farà immortal
Català

El amor te harà inmortal
Castellà

Se Beethoven pudesse
ouvir-me

Portugués